Misyon ve Vizyon


VİZYON

“Yerel bölgesel ve ulusal düzeyde kilit paydaş işbirlikleri oluşturarak Hitit Üniversitesi öğrenci ve mezunları için kaliteli ve yenilikçi kariyer rehberliği hizmetleri sunmak.”MİSYON

“Hitit Üniversitesi öğrenci ve mezunlarımızın değişen iş dünyası şartlarına ve eğilimlerine uygun kariyer planlamaları yapabilmeleri ve kariyer planlarını hayata geçirebilmeleri için ihtiyaç duyacakları nitelikleri kazanabilmeleri konusunda yardımcı olmak.”

Kariyer ve Mezunlar Ofisi
Kuzey Kampüsü Çevre Yolu Bulvarı 19030 Çorum