Amaç ve Faaliyet Alanımız

Amacımız:

        Öğrenci ve mezunların kariyer hedeflerini eğitim, yetenek ve ilgi alanlarına uygun, işgücü piyasasının ihtiyaçlarının farkında olarak planlamalarına ve istihdam yetkinliklerini geliştirmelerine yardımcı olmak suretiyle, Üniversitenin saygınlığını ve tercih edilebilirliğini artırmak ve makro düzeyde Ülkemizin insan kaynakları potansiyelinin ve performansının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır.Faaliyet Alanımız:

 • Üniversite öğrenci ve mezunlarının kariyer hedeflerini eğitim, yetenek ve ilgi alanlarına uygun, işgücü piyasalarının ihtiyaçlarının farkında olarak planlamalarına yardımcı olmak için rehberlik ve danışmanlık hizmeti vermek,
 • Üniversite eğitiminin ilk yılında en az bir dönem, haftada 1 sürecek Kariyer Planlama/İş Yaşamı Becerileri eğitim müfredatını hazırlamak ve yürütmek,
 • Üniversite öğrenci ve mezunların iş arama ve bulma süreçlerini kolaylaştırmaya ve istihdam edilebilirlik becerilerini geliştirmeye yönelik diğer eğitimleri düzenlemek,
 • Kariyer geliştirme ile ilgili çevrim içi kaynaklar, araçlar ve materyaller hazırlama yoluyla öğrenci/mezunların istihdam becerilerinin geliştirilmesine destek olmak,
 • Üniversite öğrencilerinin ve mezunlarının deneyimsel öğrenme, iş ve staj olanaklarını artırmak amacıyla eğitim, fuar, seminer, konferans, panel ve çalıştay gibi faaliyetler organize etmek.
 • Kariyer ve Mezunlar Ofisi ile tüm dış paydaşlar (İlgili Kamu Kurum ve Kuruluşları, İŞKUR, Ticaret ve Sanayi Odası, Meslek Odaları, KOSGEB, ilgili STK’lar, Teknoloji Transfer Ofisleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Belediyeler vb.) ile işbirlikleri kurmak ve mevcut işbirliklerini geliştirmeye yönelik faaliyetler düzenlemek.
 • Üniversitenin bünyesinde kariyer planlama ile ilgili öğrenci kulüpleri/toplulukları kurmak ve ortak projeler geliştirmek ve projelerin yürütülmesine destek vermek.
 • Kariyer danışmanlığı alanında çalışma yürüten ulusal/uluslararası kariyer platformlarıyla işbirliği yapmak.
 • Mezunları tanıtan, iletişim bilgilerini içeren, sosyal statülerindeki değişimleri ve kariyer gelişimlerini takip eden mezunlar bilgi yönetim sistemini ve özgeçmiş veri tabanı kurmak, bu çerçevede kişisel web sitelerini, sosyal medya adreslerini ve e-postaları içeren bilgi havuzları oluşturmak.
 • Üniversite faaliyetlerinin mezunlar nezdinde daha etkili bir şekilde tanıtılmasına yönelik stratejiler geliştirmek, uygulamak ve mezunların Üniversiteye katkı sağlamasını teşvik edici çalışmalar yapmak.
 • Mezunlar ve öğrenciler arasında sosyal, kültürel ve meslekî dayanışma ve yardımlaşmayı artırıcı faaliyetler yapmak,
 • Merkez hizmetleri hakkında öğrencileri bilgilendirmek

 • Merkezin amaçları ve çalışmaları doğrultusunda her türlü basılı ve görsel medyayı kullanmak.

HIZLI ERİŞİM

Instagram Twitter Facebook Youtube